ทัวร์ 2 วัน 1 คืน : Trip B รอบเกาะเสม็ด

ดาว ราคาต่อท่าน ทริป A ห้องแอร์ อาหารเช้า มอเตอร์ไซต์ เรือข้ามฟาก Season 2 ดาว 1200 / / - / / Low ที่พักอยู่ ห่างหาดทรายแก้ว 100 เมตร 1300 / / - / / Hight 3 ดาว 1750 / / / / / Low ที่พักอยู่ติดชายหาด (มีสระว่ายน้ำ) 19500 / / / / / Hight     *** หมายเหตุ  ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ราคานี้ไม่รวมวันหยุดยาว  ราคานี้ ไม่รวม ภาษีใดๆ  ราคานี้ไม่รวมค่าเหยียบเกาะ
per person

ทัวร์ 2 วัน 1 คืน : Trip C 4 เกาะ

ดาว ราคาต่อท่าน ทริป A ห้องแอร์ อาหารเช้า มอเตอร์ไซต์ เรือข้ามฟาก Season 2 ดาว 2200 / / - / / Low ที่พักอยู่ ห่างหาดทรายแก้ว 100 เมตร 2300 / / - / / Hight 3 ดาว 3200 / / / / / Low ที่พักอยู่ติดชายหาด (มีสระว่ายน้ำ) 3500 / / / / / Hight     *** หมายเหตุ  ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ราคานี้ไม่รวมวันหยุดยาว  ราคานี้ ไม่รวม ภาษีใดๆ  ราคานี้ไม่รวมค่าเหยียบเกาะ
per person

ทัวร์ 3 วัน 2 คืน : Trip A 6 เกาะ

ดาว ราคาต่อท่าน ทริป A ห้องแอร์ อาหารเช้า มอเตอร์ไซต์ เรือข้ามฟาก Season 2 ดาว 2200 / / - / / Low ที่พักอยู่ ห่างหาดทรายแก้ว 100 เมตร 2300 / / - / / Hight 3 ดาว 3200 / / / / / Low ที่พักอยู่ติดชายหาด (มีสระว่ายน้ำ) 3500 / / / / / Hight     *** หมายเหตุ  ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ราคานี้ไม่รวมวันหยุดยาว  ราคานี้ ไม่รวม ภาษีใดๆ  ราคานี้ไม่รวมค่าเหยียบเกาะ
per person

ทัวร์ 3 วัน 2 คืน : Trip B รอบเกาะเสม็ด

ดาว ราคาต่อท่าน ทริป A ห้องแอร์ อาหารเช้า มอเตอร์ไซต์ เรือข้ามฟาก Season 2 ดาว 1950 / / - / / Low ที่พักอยู่ ห่างหาดทรายแก้ว 100 เมตร 2050 / / - / / Hight 3 ดาว 2950 / / / / / Low ที่พักอยู่ติดชายหาด (มีสระว่ายน้ำ) 3250 / / / / / Hight     *** หมายเหตุ  ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ราคานี้ไม่รวมวันหยุดยาว  ราคานี้ ไม่รวม ภาษีใดๆ  ราคานี้ไม่รวมค่าเหยียบเกาะ
per person

ทัวร์ 3 วัน 2 คืน : Trip C 4 เกาะ

ดาว ราคาต่อท่าน ทริป A ห้องแอร์ อาหารเช้า มอเตอร์ไซต์ เรือข้ามฟาก Season 2 ดาว 2050 / / - / / Low ที่พักอยู่ ห่างหาดทรายแก้ว 100 เมตร 2150 / / - / / Hight 3 ดาว 3050 / / / / / Low ที่พักอยู่ติดชายหาด (มีสระว่ายน้ำ) 3350 / / / / / Hight     *** หมายเหตุ  ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ราคานี้ไม่รวมวันหยุดยาว  ราคานี้ ไม่รวม ภาษีใดๆ  ราคานี้ไม่รวมค่าเหยียบเกาะ
per person